مرجع مقالات رسمی اپلیکیشن مرجع مقالات رسمی اپلیکیشن .

مرجع مقالات رسمی اپلیکیشن

یادگرفتن برنامه نویسی ios

 طراحی اپلیکیشن در مشهد
فراگیری
برنامه نویسی ios: طراحی بازی مشابه بازی انگری موفقیت (نصیب دوم) در
نوشته ی علمی گذشته ساخت بازی مشابه انگری موفقیت، محیط اولیه بازی را ساختیم البته حرکت فیزیکی به پرنده ندادیم فقط بصورت ساختگی برای پرنده جنبش مجازی ساخت کردیم، اما در‌این یادگرفتن که نصیب دوم نوشته‌ی‌علمی گذشته هست طریق افزودن جنبش فیزیکی به تن پرنده و دور و اطراف فیزیکی را خاطره میگیریم:

پباده سازی نرم افزار در مشهد
بیشتر
کردن بعضی اجزای فیزیکی به محیط بازی تابحال هرچه که در صحنه بازی بوده بصورت ساختگی بود و حتی پرنده نیز تکان نمی‌کرد .البته speritkit قابلیت اضافه کردن هر عنصر فیزیکی را به هرجا از صفحه میدهد . این موادتشکیل دهنده فیزیکی حالتهای خاصی مانند جرم، چگالی، اصطکاک و . . . را دربرگیرنده می گردند .

بیایید
با پرنده مقدمه کنیم صورت فیزیکی پرنده را با یک دایره نشان می‌دهیم:
_bird
= [SKSpriteNode spriteNodeWithTexture:birdTexture1];
[_bird setScale:2 .0];

_bird .position = CGPointMake(self .frame .size .width / 4, CGRectGetMidY(self .frame));

[_bird
runAction:flap];


_bird .physicsBody = [SKPhysicsBody bodyWithCircleOfRadius:_bird .size .height
/ 2];
_bird .physicsBody .dynamic
= YES;
_bird .physicsBody .allowsRotation
= NO;


[self
addChild:_bird];
بعد از درج و اجرای این کد خواهید روئت کرد که پرنده به سمت راست و ذیل و بیرون از ورقه سقوط می‌نماید، برای اجتناب از این نقص‌ می توانایی یک بدنه فیزیکی برای زمین ساخت، این بدنه فیزیکی را می توان به هرجا و بخشی از زمین متصل کرد اما به خاطره داشته باشید که اینکار باعث می گردد حرکات پیش گویی نشده در بازی واقعه بیفتد و پرنده بصورت مداوم به سمت چپ جنبش کند و یا این که حرکتش بازنشانی شود .برای هجران از این نقص‌ یک node خالی با بدنه مستطیل چهره بصورتی که کل مرحله زمین را بگیرد، تولید می‌کنیم .

//
Create ground physics container


SKNode*
dummy = [SKNode node];
dummy .position = CGPointMake(0, groundTexture .size .height);

dummy .physicsBody = [SKPhysicsBody bodyWithRectangleOfSize:CGSizeMake(self .frame .size .width, groundTexture .size .height
* 2)];
dummy .physicsBody .dynamic
= NO;
[self
addChild:dummy];
اعتنا داشته باشید فقط خصوصیت حرکتی (property dynamic) پرنده Yes است و باقی موادسازنده No می‌باشند استدلال آن این است که صرفا پرنده با محیط اطرافش در رابطه و تعامل می باشد و باقی عنصرها اثبات و زیر در اختیار گرفتن ما هستند .

با اعمال این تغییرات میبینید که پرنده در حالا سقوط به سمت زمین می‌باشد .


برچسب: طراحی اپلیکیشن در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ فروردین ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۵۹:۱۱ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)