مرجع مقالات کاربردی حوزه اپلیکیشن مرجع مقالات کاربردی حوزه اپلیکیشن .

مرجع مقالات کاربردی حوزه اپلیکیشن

فهم و شعور نیاز و انگیزه استفاده کننده


فهم و شعور نیاز و انگیزه استفاده کننده
گذشته از هرگونه فیض‌گیری و وصال به خروجی آخری، می بایست عوارض ممکن برای استعمال از نرم افزار، روزگار و مکان به کار گیری از نرم افزار و معضل‌های احتمالی یا این که فعلی یوزرها سیستم، باز بینی شوند.

طراحی اپلیکیشن در مشهد

زمانه
به لحاظ می رسد راننده‌ها در حین رانندگی از این نرم افزار به کار گیری مینمایند. بعضا از راننده ها در روز شب و سایرین در کشیک روز از نرم افزار به کار گیری خواهند کرد.

مکان
بیش تر راننده‌ها در هم اکنون تکان به سمت مقصد دلیوری و یا این که در حین رفتن به رستوران برای به دست آوردن پیشنهاد‌ها از این نرم افزار استعمال میکنند. پس، محل به کارگیری پشت موتور و در هم اکنون رانندگی خواهد بود.

در گام آن‌گاه، ریویو های نرم افزار فعلی راننده‌ را در پلی‌استور مطالعه کردم تا فیدبک‌ها و ایده ها جان دار را بهتر ببینم.

مهم بود که اشتباهات فعلی و حتی فید‌بک‌های مثبت را بدانم تا با تمرکز بیشتری به فعالیت پباده سازی بپردازم.


درین تصویر گزیده‌هایی از نظراتی که برای پریدیت مهم بودند می‌بینید.

تولید نقشه خیالی
عادت دارم که همگی‌ی کانتکست‌های مو جود را در نقشه‌ فرضی عده‌آوری کنم. با داشتن این نقشه خیالی برای دریافت کردن تصمیمات اساسی در زمان پباده سازی میتوانم بحران‌ها و نکات کلیدی را مرور کنم.

حدس‌هایی در رابطه این‌که چطور توصیه‌ها توده میگردند و به راننده‌ها انتقال داده‌ می‌شدند، داشتم که بر مبنا آن ها می‌توانستم روند‌ها را واضح‌خیس پیاده‌سازی کنم.

تقسیم بندی پروژه و پیدا‌کردن پیوندهای منطقی دربین اجزای سیستم در وصال به نقشه مفهومی آن، مهم میباشند

استوری موفقیت
اذن بدهید یک استوری موفقیت جامع از مسیر به کارگیری استفاده کننده برای شما رسم کنم. این تکنیک از برایان چسکی، مدیرعامل Airbnb وقتی که از انیماتور‌های پیکسار برای رسم تجربه یوزرها Aribnb به کار گیری کرد، الهام گرفته گردیده میباشد.

با استوری موفقیت می توانم فهم و شعور بهتری از مسیر جنبش استفاده کننده در نرم افزار، سعی‌، معضل‌های احتمالی یا این که نیاز یوزرها داشته باشم.


برچسب: طراحی اپلیکیشن در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۵:۱۳ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)