مرجع مقالات كاربردي حوزه اپليكيشن مرجع مقالات كاربردي حوزه اپليكيشن .

مرجع مقالات كاربردي حوزه اپليكيشن

كنتراست رنگ و تأثير آن بر طرح هاي رنگي


شايد تا اينجاي فعاليت، با خودتان تامل كرده باشيد كه ساخت ادغام هاي رنگي متشابه فعاليت بسيار معمولي ايست! ، البته همين كه فعاليت را آغاز فرمائيد با يك معضل عظيم به اسم Vibrancy روبرو مي‌شويد! طراحي اپليكيشن در مشهد درواقع تصميم گيري براي Vibrancy يا اين كه به عبارتي “گزينش شدت رنگ ها”، فوت‌و‌فن عمل شماست كه نبايد از آن غافل گرديد! رنگ هاي كامل كننده تفاوت رنگ ها گهگاه به سيرتكامل ايي ميباشد كه آنها را در مقابل هم قرار داده و ضد‌و‌نقيض يكديگر مي نمايد، بدين رنگ ها، رنگ هاي تكميل كننده ميگويند. مغايرت بسيار آشكاري كه در رنگ هاي كامل كننده وجود دارااست، اعتنا مخاطبين را به خودش جلب نموده و به صورت ويژه ايي گزينه اعتنا آنها قرار مي‌گيرد. رنگ هاي تكميل كننده در دايره رنگ صحيح روبروي هم قرار مي‌گيرند و اين بي آلايش ترين رويه براي يافت كردن آن هاست. براي ساخت‌و‌ساز يك تزكيب رنگي تكميل كننده، شايسته ترين شيوه اين ميباشد كه نخستين يك رنگ را تحت عنوان رنگ چيره تعيين فرمائيد و آنگاه، از رنگ هاي تكميل كننده آن براي تشديد و يا اين كه تاكيد ها (رنگ هاي اكسان) استعمال نمائيد. بعنوان يك نمونه خيلي معمولي، خودتان يك چمنزار سبز را فكر كنيد كه يك گل شقايق قرمز رنگ، با مسافت هجران از شما، در آن روييده ميباشد، اين گل قرمز‌رنگ، از به عبارتي مسافت خيلي به دور هم ميان اين چمنزار سبز رنگ خود نمايي مي نمايد، كه ادله آن، تكميل كننده بودن رنگ چمنزار و گل شقايق ميباشد! يكي شايسته ترين شيوه ها براي ساخت‌و‌ساز ادغام رنگي مطلوب UI و UX، استعمال از رنگ هاي تكميل كننده ميباشد، ولي هنگام به كار گيري از اين رنگ ها مي بايست دقت داشته باشيد كه تعداد رنگ، مخلوط، تكرار ها و محل به كارگيري از آنان، مطلوب، كافي و بجا باشند تا يك نرم افزار قشنگ و باصرفه داشته باشيد! طرح هاي دلخواه و سفارشي توليد طرح هاي دلخواه و سفارشي، مبني بر ذوق و ايده پردازي هاي فردي آن قدر ها هم كه برخي از طراحان فكر‌مي كنند، پيچيده وجود ندارد! يك رنگ آكسان (تشديد كننده) پر‌نور به يك پالت دربرگيرنده رنگ هاي خنثي اضافه فرماييد تا يك ادغام رنگي معمولي و در عين هم اكنون جالب بسازيد! براي مثال اينجا يك رنگ آبي رنگ آكسان به پالت رنگي سياه و سپيد (يك پالت از خاكستري ها) اضافه گرديده: تصوير پايين طرح UI مرتبط با اپ Drop box را به شما نشان مي‌دهد، برنامه اي متشكل از يك تم خاكستري خنثي به اضافه يك آبي رنگ آكسان كه فضاي طرح را لبريز نموده است! كنتراست رنگ و تأثير آن بر طرح هاي رنگي همان طور كه مي‌دانيد، در طرح هاي Ui، شي ءها و يا اين كه فضاهاي رنگي معمولا به طور دور از هم يا اين كه بهتر ميباشد بگوييم منزوي، قرار نمي گيرند، بلكه معمولا كنار شي ها و يا اين كه فضاهاي رنگي ديگر قرار گرفته، و يا اين كه قسمتي از آن‌ها را مي پوشانند! و اين دقيقا به عبارتي چيزي ميباشد كه اثر كنتراست رنگ در پباده سازي را به ديده تماشاچي منعكس مي نمايد! خواسته از كنتراست، چگونگي تفكيك رنگ ها از يكديگر ميباشد كه‌اين مورد را از معناي واژه “contrast” (ناهم خواني/تباين/طلاق)، هم مي اقتدار برداشت كرد، پس سازه بر تعريف‌و‌تمجيد كنتراست، اثرات كنتراست در به كارگيري كنار هم و يا اين كه روي هم رنگ ها توليد مي‌گردد. كنتراست مطلوب، فشار وارده بر ديده را كاهش داده و دقت يوزرها را به تمايز روشن رنگ ها و جداسازي واضح آن‌ها جلب مي نمايد. بدين ترتيب تفكيك شل رنگ ها، بيان‌كننده كنتراست بالا، و غير وابسته سازي مشقت بار آنان، بيان‌كننده كنتراست تحت رنگ هاست. كنتراست و تأثير آن بر خوانايي متن ها كنتراست ذيل شي ءها و متن‌ها، به اضافه تأثير آن بر رنگ ها در برنامه هاي گوشي كنتراست رنگ، همان تئوري رنگ يك منطقه رنگيست كه در پباده سازي، كاربرد هاي اصلي اكثري دارااست. با اينحال، ترجيح اكثر وقت ها طراحان بر اين ميباشد كه از كنتراست ذيل براي رنگ شي ها استعمال نمايند تا اشيا زيباتر و هماهنگ خيس به لحاظ برسند. هرچند مدام زيبايي به معناي خوانايي وجود ندارد! با اين اكنون، به كارگيري از دو رنگ با كنتراست زير، قادر است خوانايي متن را در پباده سازي شما تا حد متعددي كم كند. قضيه قابل توجهي كه اهميت اين مسئله را در پباده سازي uI و uX نرم‌افزار هاي تلفن همراه دوچندان مي نمايد، اين ميباشد كه اشتباهات ناشي از كنتراست زير، مانند عدم خوانايي متن‌ها، در نمايشگرهاي تلفن همراه هاي گوشي بيشتر لمس ميگردد! تناسب كنتراست در شي ءها يكي نكته هاي بسيار اصلي براي داشتن يك كنتراست مطلوب در تصوير، رعايت تناسب و مقادير نسبي كنتراست اشيا نسبت به يكديگر ميباشد. آناليز تناسب كنتراست عمل بي آلايش اي ميباشد، صرفا كافيست كه مقدار عددي كنتراست در هر رنگ را با كنتراست رنگ شي همسايه و يا اين كه تركيب گرديده، مقايسه فرماييد. هرچه تفاوت اعداد مرتبط با هر رنگ بيشتر باشد، تفاوت في مابين نور و روشنايي نسبي رنگ ها هم بيشتر خواهد بود. كنتراست مطلوب مي‌تواند دقت يوزرها را به يك عنصر خاص در كاغذ جلب نمايد. در واقع كنتراست علاوه بر ساخت و ساز متن‌ها خوانا، قادر است با جداسازي و تفكيك مطلوب رنگ ها از يكديگر، دقت يوزرها را به آيكن، تصوير، متن و يا اين كه قسمتي از برگه، بيشتر از ساير عنصرها جلب نمايد . اين امكان در پر رنگ كردن موادتشكيل دهنده اصلي برنامه اهميت متعددي داراست. وبسايت W3C recommends ، درباره با كنتراست رنگ ها در تصاوير و متن ها، استاندارد هايي را ارائه نموده است كه براي مثال آنان ميتوانيم مورد ها ذيل را اسم ببريم: نوشته هاي سايز كوچك ، در قبال دور‌نما هاي خويش، به كنتراستي برابر با دست‌كم ۴٫۵:۱ نياز دارا‌هستند. نوشته هاي سايز گسترده (حدودا برابر با ۱۴ pt bold/18 pt)، در قبال دور نما خويش، به كنتراستي برابر با دستكم دستكم ۳: ۱ نياز دارا‌هستند. اين استاندارد ها براي آيكن ها و موادسازنده اساسي ديگر هم، مي بايست رعايت خواهد شد.براي انتخاب كنتراست رنگ پالت هاي آيتم به كار گيري و دريافت كردن يك برخورد خوب و قابل فهم و شعور از آن‌ها، ابزار هاي مختلفي وجود دارا‌هستند كه براي مثال آنها مي شود به WebAIM’s Color Contrast Checker اشاره نمود. هشدار! يكي‌از خطاها شايع طراحان، در نظرنگرفتن خطاها نقص روئت كرد رنگي در مخاطبين آن هاست. به اين ترتيب حتي در صورتيكه درصد يه خرده از مخاطبين شما دارنده اين خطاها باشند، گشوده هم اهميت آن به قدري مي باشد كه بخواهيد بجاي توكل بر يك رنگ خاص، از الگوهاي متعدد، بافت، رنگ و … به كارگيري نماييد . در پي تصويري از مقايسه روئت كرد عادي رنگ ها، سبزكوري deuteranopia و سرخ‌كوري protanopia، دو نقص شايع در اختلال كور رنگي را مشاهده مي‌كنيد:


برچسب: طراحي اپليكيشن در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۱:۲۴:۱۴ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

در طراحي اپ خلاق باشيد


صاحبان كسب‌وكارها، براي رقابت در بازار مدرن پيرو ايده‌هاي خلاقانه ساخت و ساز اپ ميباشند تا بتوانند در بازار رقابتي كار نمايند، رقباي‌شان را باخت دهند، كناره منفعت نيكي به وجود بياورند و كسب‌وكارشان را توسعه دهند. پس در شرايطي كه مالك كسب‌وكار مي باشيد يا اين كه در قضيه نرم‌افزار‌نويسي و ايجاد اپ كار ميكنيد، طراحي اپليكيشن در مشهد نياز داريد با ايده‌هاي خلاقانه ساخت و ساز نرم افزار پولساز 2020 آشنا گرديد. با مطالعه اين مقاله در جريان خلاقانه‌ترين ايده‌هاي ايجاد اپ قرار مي گيريد. آنگاه خاطر ميگيريد چه طور براي ساخت و ساز نرم افزار از خلاقيت‌تان ياري بگيريد و خودتان ايده دهيد. 11 ايده خلاقانه توليد اپ پولساز 2020 موردها ذيل قادر است به شما در ايجاد نرم افزار پولساز ايده دهد. 1- ايده توليد نرم افزار بي‌صدا شدن خود كار گوشي اين برنامه منحصربه‌فرد يوزرها پرمشغله ميباشد. براي چنين كساني بسيار اتفاق افتاده كه وارد گرد‌همايي‌اي اساسي ميگردند، ناگهان موبايل‌شان آغاز به تماس گرفتن مي‌نمايد و نظم گرد هم آيي به هم مي خورد. يا اين كه بسيار پيش آمده كه تلفن همراه ياور دانشجو ها و اساتيد دانش گاه در كلاس‌ يا اين كه گرد‌همايي آزمون استارت به زنگ ميل كردن مي‌نمايد و تمركز ساير از ميان مي‌رود. با پباده سازي اين نرم افزار، چنين عده اي مي توانند جاي ‌هاي گزينه نظرشان را معلوم نمايند و زماني كه به آن‌جا رسيدند، موبايل همپا‌شان به صورت اتوماتيك بي‌صدا مي گردد. 2- پباده سازي اپ دور و بر مجازي مطالعه و انجام فعاليت گروهي انجام پروژه‌هاي گروهي، مطالعه براي آزمون، رفع گونه هاي، مشاجره و تبادل لحاظ و … كليه از ضروريات معاش دانشجويي و علم‌آموزي ميباشد. با پباده سازي اپليكيشني كه چنين فضايي را براي آنان به وجود آورد، مطمئنا ياري متعددي به دانشجو يان و علم‌آموزان ميكنيد. علاوه بر اين، مي توانيد در‌اين نرم افزار ابزاري مانند منابع مطالعاتي مجاني، وسايل آزمايشگاه مجازي و … را نيز مهيا فرماييد. 3- ايده ساخت‌و‌ساز نرم افزار پولساز پباده سازي چينش داخلي پباده سازي اين نرم افزار به استفاده كننده ياري مي‌نمايد تا از اطراف اتاق گزينه نظرش عكس بگيرد، آن گاه با استعمال از سبك‌هاي مجازي و سه بعدي مبلمان، صندلي و ميزها شايسته ترين آيتم‌ براي اتاق را تعيين نمايد و بعد از آن مبادرت به خريد نمايد. اين برنامه حتي ميتواند با وب سايت‌هاي خريد مبلمان و … همياري نمايد تا استفاده كننده به طور آنلاين وسايل گزينه نيازش را توصيه دهد. 4- ايده ايجاد نرم‌افزار پولساز يافت كردن هم‌تيمي هركدام از بشر‌ها سرگرمي و علايق خاص خويش را دارا‌هستند. علاوه بر اين، دوست دارا هستند با كساني كه با هم شباهت متعددي دارا هستند، رابطه برقرار نمايند. با در حيث تصاحب كردن اين موردها، شما مي توانيد اپليكيشني پباده سازي نماييد كه يوزرها عشق و علاقه‌مندي‌هاي خويش را معلوم نمايند، آنگاه اشخاص با سلايق شبيه يك ديگر را پيدا نمايند و اپ‌هاي تفريحي يا اين كه كاري آيتم عشق‌شان مثل كار‌هاي ورزشي را به طور گروهي انجام دهند. 5- پباده سازي اپ مدير هزينه هاي اكثري از اشخاص تاريخ پرداخت محاسبه‌ها و شكل‌اكانت‌ها را فراموش مي‌نمايند. يا اين كه به دوستان‌شان پول قرض ميدهند ولي به جهت مشغله‌هاي زياد، فراموش مي‌نمايند آن‌ را پس بگيرند. به همين خيال مدام با بي‌نظمي‌ها و ايرادات مالي مواجه مي باشند. يوزرها در‌اين نرم افزار مي توانند تاريخ پرداخت بدهي‌ها و اخذ پول‌هاي‌شان را مشخص و معلوم نمايند تا اپ، تاريخ‌ها را به آنها ياد آوري نمايد. از اين نحوه با نظم بيشتري به شغل هاي مالي رسيدگي مي‌نمايند و زد خورد‌هاي خيالي‌ خويش را نيز كاهش مي دهند. درين نرم افزار قسمتي را نيز ميتوانيد به يادگرفتن تخصيص دهيد، از اشخاص كارشناس به كارگيري فرمائيد و طرز درست خرج كردن پول را به يوزرها يادگرفتن دهيد. 6- ايده ساخت و ساز نرم افزار پولساز رزرو گرافيكي رستوران اين اپ به يوزرها امداد مي‌نمايد تا از حيث چينش و پباده سازي گرافيكي بخش‌هاي متفاوت رستوران را چك نمايند، ميز متبوع خويش را تعيين نمايند و رزرو را براي بازه مشخصي انجام دهند. 7- پباده سازي نرم افزار يافت كردن متاع از روش عكس بسيار رخداد مي‌ افتد كالايي در اطراف حريم‌مان مي بينيم، دوست داريم آن را به طور آنلاين بخريم ولي نمي‌توانيم شبيه آن را بيابيم. پباده سازي اين اپ به مخاطب ياري مي‌نمايد تا با استعمال از سرچ تصوير يك جنس بتواند آن را در مغازه‌هاي آنلاين پيدا نمايد. 8- ايده ساخت و ساز برنامه نرم‌افزار‌ريزي مراسم تزويج تزويج يك كدام از مهمترين مراسم‌هاي معاش هر شخصي ميباشد و تمامي دوست دارا‌هستند شغل هاي‌شان به شايسته ترين شكل ممكن صورت پذيرد. البته اپ‌ريزي براي اين مراسم به هيچ عنوان عمل راحتي وجود ندارد. اين برنامه ميتواند ليستي از مجموع كارهايي كه بايستي براي مراسم تزويج صورت بپذيرد را به ياروهمدم شايسته ترين جاي اجراي آنان در چنگ يوزرها قرار دهد. 9- ايده ساخت و ساز اپ تحويل آنلاين سوخت با به كارگيري از اين نرم‌افزار يوزرها مي توانند سواي رفتن به پمپ بنزين، سوخت گزينه نيازشان را به دست آورند. كافي ميباشد در‌اين اپ جاي ‌ خودرو را معلوم نمايند، آن‌گاه كاميون سوخت نزد آنان مي‌رود و سوخت مايحتاج اشخاص را تامين مي‌نمايد. 10- ايده توليد برنامه پولساز هشدار جنايي پباده سازي اين اپ به عموم جامعه امداد مي‌نمايد تا از مخاطرات، سرقت‌ها و جنايت‌كاران در امان باشند و در صورتيكه حادثه ناخوشايندي نيز صورت اعطا كرد، نتيجه ها ضرر و زيان‌توشه آن را كاهش دهند. درين اپ استفاده كننده با فشردن يك دكمه قادر است هم اعلام خطر نمايد و هم محل رخداد را سريعا براي پليس ارسال نمايد. 11- ايده پباده سازي اپ اهدا طعام به خيريه‌ها با به كارگيري از اين برنامه، رستوران‌ها يا اين كه منزل‌هايي كه غذاي اضافه دارا‌هستند، ميتوانند اعلام نمايند و آن را در مشت مجاورت‌ترين خيريه قرار دهند. چنانچه از در بين مطالب بالا، ايده قابل قبولي براي ايجاد نرم‌افزار‌ پيدا كرديد، ميتوانيد كل مراحل ساخت و ساز آن اپ براي مثال گزينش اسم مطلوب براي اپ، تعيين سرور و … را به باشگاه نرم‌افزار بسپاريد!


برچسب: طراحي اپليكيشن در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۲۹:۱۱ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

چند اپليكيشن از فروشگاه اپل حذف شد


چند اپ توسعه و گسترش‌يافته به وسيله Trend Micro بعداز اينكه مشخص و معلوم شد كه تاريخچه مرورگر و داده ها رايانه يوزرها را گردآوري مي‌نمايند، از دكان اپل ( Mac App Store ) حذف شدند.
به گزارش راءس مدير راهبردي امنيت فضاي ساخت و تبادل داده ها سر گروهي جمهوري (افتا)، طراحي اپليكيشن در مشهد Dr. Antivirus ، Dr. Cleaner و Dr. Unarchiver اسم دارا‌هستند كه كليه زير اكانت كاربري Trend Micro گسترش‌يافته‌اند. پيش از اينكه اين اپليكيشن‌ها از دكان اپل حذف شوند، جزو پرفروش‌ترين اپليكيشن‌ها بودند.

او‌لين گزارشي كه به طور همگاني در مسئله كار‌هاي مخفيانه توليد ها Trend Micro در دكان اپل منتشر شد، در آخرها سال ۲۰۱۷ بوسيله كاربري با اسم PeterNopSled ارائه شد.

يك پژوهشگر امنيتي پايين اسم كاربري Privacy_۱st با نشر ويدئويي نشان بخشيد كه اپ‌هاي Dr. Cleaner و Dr. Antivirus تاريخچه مرورگرهاي Safari، Chrome و Firefox را به ياروهمدم برخي داده ها سيستمي، توده‌آوري مي‌نمايد. از سويي ديگر يك بسط‌دهنده iOS نيز عده‌آوري داده‌هاي استفاده كننده بوسيله برنامه ديگري با اسم Dr. Unarchiver را كشف كرد.

مخاطب Privacy_۱st بعداز محاسبه اين سه نرم‌افزار متوجه شد كه در آن ها كدهايي براي استخراج داده ها استفاده كننده قرار داده شده‌است. اين پژوهشگر اعلام كرده كه شماره سريال و ورژن سيستم ادله نيز بخشي از داده ها استخراج شده‌است.

مقصد آخرين داده ها استخراج گرديده، طبق گفته Privacy_۱st، دامنه trendmicro.com ميباشد.

هنگام ارزيابي خلق اين اپ‌ها، يك فولدر JSON دربردارنده كدهاي گوناگون نيز مشاهده گرديده كه به لحاظ ميرسد براي اخذ اوامر از دامنه منبع ميباشد. نرم‌افزار‌هاي ديگري نيز با اين تكنيك داده ها يوزرها را به يك سرور فرنگي لود مي‌كردند.

نرم‌افزار‌هاي Adware Doctor و Komros Adware Cleaner (از توسعه و گسترش‌دهنده يكسان)، Open Any Files و Adblock Master نيز جزو اين اپ‌ها ميباشند.

بعداز با خبر شدن اپل از اين دستور، اپليكيشن‌هاي خاطر گرديده از دكان اپل حذف شدند. با اين هم اكنون Trend Micro اعلام نموده است كه هيچ سرقتي از داده‌هاي يوزرها شكل نگرفته و صرفا به مراد هدف هاي امنيتي بعضا از داده‌ها، آنهم تنها يكبار، عده‌آوري گرديده‌اند.


برچسب: طراحي اپليكيشن در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۳۳:۱۰ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

معرفي زبان اپ نويسي اندرويد

 

Lua
طراحي اپليكيشن در مشهد با لهجه اپ نويسي لوا در سال ۱۳۷۱ بوسيله اعضاي مجموعه تكنولوژي گرافيك دانش كده مسيحي ريود ژانيرو در برزيل نوشته شد. غرض از تايپ كردن اين اپليكيشن كامل شدن كردن نقاط ضعف گويش هاي C ،VB .net و ... ميباشد.

مشخصات:
لوا در صنعت بازي‌هاي ويدئويي محبوبيت متعددي دارااست.
لوا يك گويش نرم‌افزار نويسي مدل، كامپايل نشده، بازتاب كننده و امري - تابعي ميباشد.
مهمترين انگيزه آوازه گويش Lua بخاطر سرعت آن ميباشد. در بخش اعظمي از مراجع آموزشي روايت شده كه، سرعت ديگر لهجه‌هاي نرم‌افزار نويسي را با سرعت Lua ميسنجند.
++C / C
لهجه نرم افزار نويسي ++C بوسيله استراس ‌تروپ رياضيدان دانماركي در سال ۱۹۷۹ معرفي شد. بدين گويش اپ نويسي، گويش سطح مياني مي‌گويند به دليل آن كه امكان هاي يك لهجه سطح بالا و سطح تحت را باهم دارااست. اين لهجه هم مستقيما بوسيله اندرويد پشتيباني نمي‌شود و براي به كارگيري از آن مي بايست از اپليكيشن Android NDK استعمال فرماييد كه همين استدلال سبب دو برابر شدن پيچيدگي فعاليت اپليكيشن نويسي ميشود، به اين ترتيب سفارش ما اين ميباشد كه در پباده سازي نرم‌افزار تلفن همراه اندرويد از اين گويش به كارگيري نكنيد.

# C
سي شارپ يك لهجه اپ نويسي بي آلايش و كاركشته ميباشد كه در سال 2000 ميلادي به وسيله كمپاني مايكروسافت ارائه شد. همان سي شارپ چهار‌مين لهجه نرم افزار نويسي توانا و دوستداشتني دنياست. اين لهجه تركيبي از C++ و ويژوال بيسيك و جاوا ميباشد كه خصوصيت قادر بودن را از ++C و راحت و آساني را از ويژوال بيسيك و بي نقص بودن را از جاوا گرفته ميباشد.

سي شارپ براي ساخت‌و‌ساز نرم افزار هاي كارآمد و اپ تلفن همراه قابل استعمال ميباشد.
سي شارپ قابل استعمال و كامپايل بر روي اشكال كامپيوتر ميباشد.
سي شارپ يك گويش نرم‌افزار‌نويسي تمامي منظوره، امروزي و شئ‌گرا ميباشد.
يادگيري و اجراي آن بي آلايش و راحت ميباشد.
BASIC
لهجه اپ نويسي بيسيك را مي شود به تيتر يكي لهجه هاي اپليكيشن ‌نويسي سطح بالا و در عين هم اكنون بي آلايش معرفي كرد كه در سال 1964 در كالج دارتموث ايالات متحده به وسيله جان جي. كمني و توماس يوجين ارائه شد. اين گويش نرم افزار نويسي مستقيما بوسيله اندرويد پشتيباني نمي‌شود، البته اين انتها روش وجود ندارد. مورد اي در گوشه و كنار قابل انعطاف افزاري بيسيك وجود دارااست كه قابليت به كارگيري از بيسيك در اندرويد را ساخت‌و‌ساز مي نمايد. اين آيتم كمتر چشم گرديده B4A اسم دارااست. اين لهجه به انگيزه آساني كدها و در عين درحال حاضر بدون نقص بودن يك مورد عالي براي نرم‌افزار نويسي ميباشد و مي قدرت با آن نرم‌افزار‌هاي قدرتمندي ساخت‌و‌ساز.

يكي معايب اين لهجه اين ميباشد كه، براي بازي سازي مطلوب وجود ندارد.

نوشته‌ي علمي داراي ارتباط: شايسته ترين لهجه اپ نويسي براي پباده سازي نرم افزار ios چه مي باشد؟

 

معرفي گويش اپ نويسي اندرويد

فيض گيري پاياني
در‌اين نصيب با دقت به مطالبي كه در قسمت هاي گوناگون اين نوشته‌علمي ارائه شد ميخواهيم شايسته ترين گويش اپ نويسي براي پباده سازي برنامه اندرويد را معرفي نماييم. در صورتيكه مي‌خواهيد به طور ماهر و عالي در مورد طراحي وب سايت يا اين كه پباده سازي نرم‌افزار وارد گرديد مي بايست درپي انتخابي باشيد كه همه نياز هاي مشتريان را به طور بدون نقص پوشش دهد. در مورد پباده سازي برنامه اندرويد بي نقص ترين و شايسته ترين مورد از دربين گويش هاي اپ نويسي معرفي گرديده، جاواست. البته همان گونه كه گفتيم اين گويش پيچيدگي هاي خاص خويش را دارااست و شايد به راحتي نتوانيد آن را فرابگيريد. بعد از جاوا سفارش ما براي آموزش گويش هاي نرم افزار نويسي اندرويد سي شارپ ميباشد. در شرايطي‌كه دنبال يك نرم‌افزار نويسي بي آلايش براي اندرويد ميباشيد و خيلي ماهر بودن فعاليت براي شما داراي اهميت وجود ندارد، بي‌شك گزينش گويش نرم افزار نويسي بيسيك را به شما سفارش خوا‌هيم كرد و در آخر البته چنانچه دنبال اين مي باشيد كه مختلف باشيد و در دنياي پباده سازي نرم افزار اندرويد كاري تازه انجام دهيد پايتون و كاتلين شايسته ترين تعيين مي باشند.

 

 

 

 


برچسب: طراحي اپليكيشن در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۰۱:۲۴ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

ابزار طراحي اپليكيشن

ابزار ساخت‌و‌ساز نرم افزار هاي موبايلي سي شارپ چه اسم داراست؟
Xamarin يك براي اشخاصي ميباشد كه در قضيه سي شارپ عمل مي نمايند تا برنامه هاي خويش را براي اندرويد و iOS ايجاد كنند.

براي طراحي اپليكيشن در مشهد آنكه متوجه گرديد كه ساخت و ساز يك نرم افزار گوشي با استعمال از C# تا چه حد مي‌تواند عمل جذاب و بي آلايش اي باشد كافيست كه به نوشته‌ي‌علمي زامارين چه ميباشد ؟ ما محرمانه بزنيد و با خصوصيات و اسرار اين گويش آشنا گرديد.
همينطور با Xamarin ميتوان اپليكيشني كه ساخت و ساز آن با به كار گيري از ساير گويش هاي اپليكيشن نويسي بيشتراز يك هفته دوران ميبرد را در زمان يك روز ساخت.

به همين ما يه سفارش عالي براي شما دوستان داريم و آن يادگرفتن سي شارپ مقدماتي تا ميانگين اين لهجه ميباشد.
پس شتاب فرماييد و مفاهيم نخستين اين گويش را به خير براي آغاز ماهر شدن و داشتن شغلي در آينده براي درآمدتان بياموزيد.
پي اچ پي(php):
php-نرم افزار نويسي گوشي

واژه و كلمه PHP برگرفته از عبارت Hypertext Preprocessor ميباشد و يك لهجه نرم‌افزار نويسي سمت سرور به طور كدباز ميباشد.
اين لهجه به وسيله Zend Technologies در سال 1995 ساخت و ساز شد و در صدر براي ساخت سايت گزينه استعمال قرار مي گرفت و مقصود از توليد آن نيز ساخت سايت ها با استعمال از آن بود. ولي امروزه كاربردهاي اين گويش ارتقاء يافته ميباشد كه مثلا آن‌ها مي شود به پباده سازي برنامه هاي اندرويد اشاره كرد.
اين گويش علاوه بر اسكريپت نويسي سمت سرور براي اسكريپت نويسي در خط امر نيز به كارگيري ميشود. با وجود آنكه PHP در اولِ ظهور يك گويش نرم‌افزار نويسي كاربردي براي طراحي سايت هاي ديناميك بود ولي امروزه اين گويش به حدي پيشرفت داشته ميباشد كه مي قدرت از آن براي ساخت و ساز نرم‌افزار هاي اندرويد و اپ هاي ios نيز بهره مند شد.
با به كار گيري از PHAP توسعه و گسترش دهندگان ميتوانند به آساني نرم افزار هاي اندرويد، نرم افزار هاي iOS و نرم افزار هاي ويندوز پباده سازي كنند.
سي پلاس پلاس(C++):
c++-اپ نويسي گوشي

شايد تعجب نمائيد مگر مي‌شود با اين لهجه هم اپ هاي موبايلي ساخت‌و‌ساز ؟
بايستي بيان كنم آري مي شود زيرا ازقديم بيان كردن دود از كنده بلند ميشه.
سي پلاس پلاس يك گويش نرم‌افزار نويسي شي گرا ميباشد كه تك بعدي نبوده و براي كاربرد هاي متنوعي قادر است آيتم استعمال قرار گيرد. گويش نرم افزار نويسي سي پلاس پلاس سينتكس هاي خويش را از لهجه سي به ارث برده ميباشد و مي اقتدار اعلام‌كرد كه‌اين لهجه از گويش سي منشا گرفته ميباشد. اين بدان معنا ميباشد كه در شرايطي كه شما گويش سي را آموخته باشيد يادگيري سي پلاس پلاس براي شما عمل مشكلي نخواهد بود. اين دو گويش تا حدود بسيار متعددي شبيه يكديگر مي باشند اما مي قدرت خاطرنشان كرد كه سي پلاس پلاس اندكي پيچيده خيس و همينطور كامل تر از گويش سي مي‌باشد.

 


برچسب: طراحي اپليكيشن در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۳۸:۲۶ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

طراحي نرم افزار موبايل

ارزش ساخت و ساز نرم افزار


(نرخ‌گذاري نرم افزار لازم مشتري، يك فرايند مشاركتي ميباشد. نياز به خرد جمعي دارااست و مشتري نيز مي بايست ايده و خواست خويش را به طور ظريف و مكتوب در دست طراحان نرم‌افزار قرار دهد.)

معيارهاي هزينه ساخت و ساز برنامه
پباده سازي و ساخت و ساز برنامه ها طراحي اپليكيشن در مشهد  مثل پباده سازي و طراحي وب سايت يا اين كه لوح هاي فشرده،بسته به پروژه و نوع فعاليت و هنگامي كه مي بايست براي آن تخصيص يابد،نرخ‌گذاري و بها يابي ميشود.

قيمت يابي را نيز مجموعه هاي كارشناسي كه وظيفه ساخت و ساز بخش هاي متعدد نرم افزار را بر عهده دارا هستند انجام ميدهند و درنهايت، هزينه توليد نرم افزار پاياني مشخص و معلوم و به مشتري اعلام مي گردد. اين مراحل، معمولاً پياله يكسري روز بعد از اخذ پيشنهاد مشتري انجام ميشود درين تعدادي روز ايده مشتري و شيوه اجرايي آن، قابليت و امكان سنجي و آناليز مي‌گردد.

مشتريان، آرمان گرا ميباشند ولي ايده و مهارت آنها در كنار تجربه و محتوا و دارايي اي كه دارا هستند، دربين مقطع، اين اذن را به آنان براي كسب هدف ها آرماني نمي دهد. اين وظيفه موسسه ها پباده سازي نرم افزار ميباشد كه با اعتنا به اشرافي كه روي ماركت و نيازهاي كاربر دارا‌هستند، ايده پردازان و دوستداران به پباده سازي نرم‌افزار را با حقيقت ها آشنا نمايند و ضمن دادن سرعت براي تجاري سازي ايده، هزينه ها را نيز كاهش دهند.

در نرخ‌گذاري ساخت‌و‌ساز برنامه، مورد ها تحت تأثير دارا هستند:
رابط كاربري لازم يك نرم‌افزار يا اين كه به عبارتي روايت UI/UX؛
گرافيك موردنظر براي پباده سازي نرم افزار؛
محتوايي كه مشتري براي برنامه در حيث ميگيرد، از ساخت و ساز محتوا تا ويراستاري و بار گذاري و كدنويسي؛
تجهيزات نرم افزار
واحد سنجش احاطه و مهارت كدنويس ها و مهندسان اپليكيشن در پباده سازي ديتابيس و مشخصه هاي برنامه.


نرخ‌گذاري به وسيله نيروي كارشناس
طراح يو ايكس (UX DESIGNER)، بسط دهنده اندرويد (ANDROID DEVELOPER)، مهندس ديتا (DATA ENGINEER)، فرانت اند امور (FRONT-END DEVELPER)، متخصصان seo (سئو) و شبكه‌هاي‌اجتماعي (SOCIAL MEDIA)، تخصصي هاي موردنياز براي پباده سازي و ايجاد برنامه مي باشند كه كليه در فرايند ساخت و ساز، شركت كردن دارا‌هستند و تخصص و تجربه و مهارت هرمورد، در نرخ‌گذاري نرم‌افزار، تأثيرگذار خواهد بود.

 


برچسب: طراحي اپليكيشن در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۳۳:۳۹ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

اپ نويسي با گوشي

اپ نويسي با گوشي
توصيه ميكنيم از طراحي اپليكيشن در مشهد براي صفحه كليد پيش‌فرض تلفن همراه‌تان به كار گيري نكنيد و به‌دنبال كيبوردي باشيد كه بيشتر مبني بر نرم‌افزار نويسي باشد.
يكي شايسته ترين كيبوردهاي نرم افزار نويسي جان دار Hacker’s Keyboard ميباشد.
اين صفحه كليد مثل يك صفحه كليد كامپيوتر، علائم اپ نويسي رايج مثل {} يا اين كه ; را در كاغذ‌ي نخستين خويش قرار داده و نوشتن‌شان را براي اپ نويس بي آلايش‌خيس نموده است.

اپليكيشن نويسي با تلفن همراه - Hacker’s Keyboard
فراگيري اپليكيشن نويسي اندرويد
سفارش فرانش به شما

به چه شكل اپ نويسي اندرويد را از ۰ تا ۱۰۰ بياموزيم؟

 

يك برنامه رئيس فولدر (File Manager)
در شرايطي كه از هر كس عشق و علاقه‌ي متعددي به اندرويد داراست بپرسيد كه چرا اندرويد را به iOS ترجيح ميدهد، اين جواب را مي‌شنويد: زيرا اندرويد يك نرم افزار رئيس فولدر (فولدر باعث) دارااست كه قادر خواهيم بود با آن فولدر بسازيم و پوشه‌هايمان را در خاطر جابه‌جا كنيم.
با اين حالا، اين برنامه‌هاي پيش‌فرض اكثر اوقات براي يك نرم‌افزار نويس محدوديت‌هاي بخش اعظمي دارا‌هستند و برهان اساسي آن اين ميباشد كه همگي اطلاعات دردسترس در تلفن همراه را اكران نمي‌دهند.

هر نرم‌افزار‌اي كه مي‌نويسيد يا اين كه هر اپليكيشني كه مي‌سازيد، تحت عنوان يك پوشه در تلفن همراه اندرويدتان در حيث گرفته مي‌گردد.
بدين ترتيب به اپ‌اي نياز داريد كه به شما قابليت تغيير‌و تحول پوشه‌ها را، به طور دلخواهتان، بدهد. سفارش ما OI File Manager ميباشد.
يك نرم‌افزار اندرويدي متن‌گشوده (Open Source) و بدون پول كه ميتوانيد با استعمال از آن فولدر‌ها را به راحتي اسكن و جابه‌جا فرماييد، تغيير‌و تحول اسم دهيد و آن‌ها‌را به اشتراك بگذاريد.

فراگيري نرم افزار نويسي اندرويد با موبايل-OI File Manager
يادگرفتن پباده سازي اپ اندرويد با react native

 

View-Source Handler
در صورتيكه قصد گسترش‌ي يك نرم افزار ذيل اينترنت را داريد، مسلماً مي بايست يك View Source Handler داشته باشيد.
اين نرم‌افزار به شما ياري مي‌نمايد با وارد كردن نشاني URL در مرورگر، سورس‌كد را گشوده نمائيد.

مي توانيد از View Source Mobile تحت عنوان يك پلاگين (add-on) براي مرورگرهايي مثل Opera Mobile، Dolphin و Firefox به كارگيري فرمائيد.
هم‌چنين ميتوانيد از اپليكيشني به اسم VT View Source به كارگيري فرمائيد، كه يك مرورگر ميباشد.
اين مرورگر قابليت و امكان‌هاي پلاگين‌ي بالا را ارائه مي‌نمايد و در كنار آن‌ها نيز دارنده قابليت و امكان‌هايي اضافه براي برنامه نويس ها ميباشد.

 


برچسب: طراحي اپليكيشن در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۴۲:۴۰ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

تفاوت اندرويد و IOS

تفاوت اندرويد و IOS

دير هنگامي ميباشد كه دو كمپاني گوگل و اپل با هم در رقابتي تنگاتنگ قرار گرفته اند. به نحوي كه اكثراً شاهد اتفاقي غير انتظار از اين دو كمپاني هستيم. اكثري از موسسات سرگرم در حوزه ي رشته آوري و تكنولوژي براي توليدات خويش از سيستم دليل اندرويد به كار گيري مي نمايند. البته شركت اپل با توليدها متنوع خويش توانسته بازار عظيمي از مشتريان را در سراسر عالم براي خويش نمايد.
در‌پي به يك‌سري تفاوت اصلي اين دو سيستم ادله ميپردازيم:
رابط كاربريسيستم دليل IOS از نگاه رابط كاربري بسيار بي آلايش و كاربردي ميباشد. به گونه اي كه اكثر قشرها جامعه از كهن سال و برنا گرفته تا با سواد و بي سواد مي‌توانند به راحتي با اين سيستم استدلال تعامل داشته باشند. ولي دراين مورد گوگل بر روي انعطاف سيستم دليل تمركز داشته ميباشد. گشوده بودن كد هاي اندرويد اين امكان را به موسسات متفاوت داده ميباشد تا اين سيستم استدلال را براي كمپاني خويش تا حدودي فردي سازي نمايند.
انتقال داده هابه انگيزه غربال هاي امنيتي سنگيني كه اپل بر روي سيستم استدلال IOS قرار داده ميباشد انتقال داده ها از روش اين دستگاه به دستگاه هايي غير از توليدها اين مجموعه بسيار اختلال ميباشد. همينطور در‌صورتي‌كه بخواهيد فايلي را از كامپيوتر فردي تان، درون محصول ها كمپاني اپل بريزيد به طور كاملً با اختلال مواجه خواهيد شد. اين در شرايطي كه ميباشد كه انتقال پوشه از روش سيستم ادله اندرويد به كامپيوتر و بالعكس بسيار شل خيس ميباشد. همينطور شما ميتوانيد از روش انتقال پوشه apk در موبايل هاي اندرويدي برنامه هاي گزينه نظرتان را جا به جا نماييد.
اما درباره ي ارسال پوشه هاي چند رسانه اي نبايد سيستم Airdrop اپل را فراموش كرد كه ميتواند در پهنا تعدادي ثانيه وسعت عظيمي از فيلم و عكس را جا به جا نمايد.
فردي سازيدرباره‌ي فردي سازي و امنيت، ساخت و ساز نرم‌افزار ماهر در سيستم دليل IOS گزينش بهتري ميباشد. در‌اين سيستم دليل شما مسلماً مي بايست اپل آيدي خويش را داشته باشيد تا بتوانيد از سرويس ها كمپاني اپل به كار گيري فرمائيد و براي استعمال از نرم‌افزار استور قطعا بايستي اين كد را به همپا پسورد آن وارد فرمائيد. ولي در اين باره سيستم برهان اندرويد كيفيت ذيل تري از خويش نشان داده ميباشد و تمامي ي داده هاي شمارا بر طبق خدمت جي ميل كه امنيت آن همواره تحت پرسش بوده ميباشد؛ مراقبت و محافظت مي نمايد.
اما در مورد طراحي اپليكيشن در مشهد نيز بايستي به نقطه ضعف اساسي توليدها اپل اشاره نمود كه در شرايطي كه شما به هر دليلي اپل آيدي خويش را فراموش نماييد و يا اين كه آن را گم فرماييد؛ ممكن ميباشد هنگامي كه دستگاه براي استارت عمل اپل آيدي بخواهد. شما به صورت كلي نتوانيد از دستگاهتان به كار گيري نماييد.

 

 


برچسب: طراحي اپليكيشن در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۴۲:۳۷ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

پايتون

طراحي اپليكيشن در مشهد با پايتون

پلتفرم Flask
جديدترين پلتفرم توسعه و گسترش و نرم‌افزار نويسي اينترنت با پايتون به حساب ميآيد. مغاير پلتفرم‌هاي Pyramid و Django، ابزار Flask يك «ريزپلتفرم» (MicroFramework) براي توسعه و گسترش اپليكيشن‌هاي كاربردي پايين اينترنت به حساب ميآيد. براين اساس، براي پباده سازي و ساختن نرم افزار‌هاي كاربردي پايين اينترنت در بعد ها كوچك ايده‌آل ميباشد.

اگرچه پلتفرم Flask، ابزار بسيار جديدي در حوزه نرم افزار نويسي اينترنت با پايتون به حساب مي‌آيد البته با اين هم اكنون، برخي از خصوصيت‌هاي پررنگ ديگر پلتفرم‌هاي گسترش زير اينترنت را در خويش يكدست نموده است. اين پلتفرم از روش ارائه تجهيزات و قابليت و امكان‌هايي نظير unit testing و «سرورهاي گسترش داخلي» (Built-in Development Server)، قابليت و امكان ساختن و توسعه و گسترش اپ‌هاي كاربردي ذيل اينترنت قابل اطمينان و كارآمد را به توسعه و گسترش‌دهندگان و اپليكيشن‌نويسان ميدهد.

اپ نويسي اينترنت با پايتون

نكاتي در امر اپليكيشن نويسي اينترنت با پايتون
در‌اين قسمت، نكات مفيدي جهت اپ نويسي اينترنت با پايتون و توسعه و گسترش اپ‌هاي كاربردي، به ويژه براي اپليكيشن‌نويسان مبتدي و تازه كار ارائه شود.

يادگيري پايتون و HTML
قبل از اينكه از پلتفرم‌هاي معرفي گرديده براي گسترش نرم‌افزار‌هاي كاربردي ذيل اينترنت مصرف شود، نياز ميباشد تا استفاده كننده يا اين كه اپ‌نويس مبتدي و تازه كار با مقدمات اپ‌نويسي پايتون آشنا و ساختارهاي اپ‌نويسي در‌اين لهجه حافظه گرفته خواهد شد. بعداز اينكه مخاطب يا اين كه اپليكيشن‌نويس، با گويش پايتون و توان نرم افزار‌نويسي آن آشنا شد، ادراك بي نقص‌خيس و بهتري از اصول ما يحتاج براي پياده‌سازي پروژه قابل انعطاف‌افزاري پيدا خواهد كرد.

يكي نكات اصلي در زمينه ي نرم افزار نويسي اينترنت با پايتون يا اين كه ديگر لهجه‌‌هاي اپليكيشن‌نويسي، خريدن علم كافي در خصوص لهجه‌هاي HTML و «جاوا اسكريپت» (JavaScript | JS) ميباشد. رويكردهاي امروزي گسترش اپ‎‌هاي كاربردي زير اينترنت، فارغ از داشتن علم كافي درخصوص اين دو گويش، پيروز و قابليت و امكان‌پذير نخواهند بود.


برچسب: طراحي اپليكيشن در مشهد،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۳۶:۴۷ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

آپ تو ديت نگهداشتن نرم افزار


آپ تو ديت نگهداشتن نرم افزار


طراحي اپليكيشن در مشهد و پباده سازي برنامه اندرويدپباده سازي اپ اندرويد يكي كارها تخصصي و فني ميباشد كه كمتر موسسه اي از پس آن بر مي‌آيد به دليل آنكه پباده سازي نرم افزار اندرويد مستلزم بكارگيري تخصص و دانش ميباشد. براي شناخت با پباده سازي تخصصي اپ اندرويد ، طريق ي توصيه و كارداران مفيد در تمامي گير شدن اپ اندرويد مارا تا پايان اين نوشته‌علمي ملازمت و همراهي نماييد.پباده سازي نرم‌افزار گوشي كي از اعمالي ميباشد كه مستلزم بكارگيري تجربه ، توجه ، خلاقيت و فرضي عظيم ميباشد. در اپ هايي كه نسبت به پباده سازي آن دقت كافي نشود در كوتاه مقطع باعث باخت پروژه گرديده و صرفا باعث رفتن پول از جيب تان ميشود. پباده سازي اپ گوشي براي ساخت و ساز كسب و عمل تازه امروزه بسيار فراگير شده‌است كه ولي فقط يك پباده سازي خوب به پيروزي در اين باره سبب ساز مي‌گردد. در طي اين مراحل مي بايست اشكال پارامتر هاي اقتصادي و تخصصي در لحاظ گرفته خواهد شد تا برنامه نياز ما نسبت به پباده سازي برنامه را رفع نمايد. در پروسه پباده سازي نرم افزار تلفن همراه اندوريد مي مي بايست از اشخاص كارشناس و مجرب سود گرفته گردد تا سود دلخواه ميسر خواهد شد. كمپاني كيان تجارت يك كدام از موسسات غالب و كاري در موضوع پباده سازي نرم افزار گوشي اندرويد ميباشد كه تابحال به پيروزي هاي بخش اعظمي دست يافته ميباشد. پيش از پيشنهاد نرم افزار اندرويد مي‌توانيد به چندين مثال از پباده سازي هاي قبل مراجعه و كيفيت بالاي فعاليت را ملاحظه كنيد.


پباده سازي اپ گوشي اندرويد


پباده سازي اشكال اپ اندرويداز آنجايي كه اپ اندرويد براي هدف هاي مختلفي پباده سازي مي‌شود ، پباده سازي هاي مختلفي براي هر نوع غرض نيز وجود دارااست. اين به‌اين مفهوم ميباشد كه پباده سازي نرم‌افزار اندرويد فروشگاهي با پباده سازي نرم‌افزار اندرويد آموزشي زمين تا اسمان گوناگون ميباشد. متاسفانه برخي از موسسه هاي پباده سازي برنامه اندرويد به‌اين نكته دقت كافي ندارد و فقط نسبت به الگويي خاص نسخه برداري برداري مي نمايند. عدم دقت به نوع اپ و عدم اعمال موردها خاص بر روي آن موجب ناكامي نرم‌افزار مي‌شود. از گونه هاي پباده سازي برنامه تلفن همراه اندرويد كه به وسيله موسسه كيان تجارت ارائه ميگردد مي شود به مورد ها تحت اشاره نمود:
- پباده سازي نرم افزار تلفن همراه اندرويد از نوع فروشگاهي- پباده سازي نرم‌افزار تلفن همراه اندرويد از نوع آموزشي- پباده سازي نرم افزار گوشي اندرويد براي مكتب و اطراف آموزشي- پباده سازي نرم افزار تلفن همراه اندرويد براي اعمال بازاريابي و...- پباده سازي نرم افزار گوشي اندرويد از نوع خدماتي- پباده سازي برنامه تلفن همراه اندرويد مانند اسنپ ( ماشين كرايه اي ياب)براي توصيه پباده سازي اپ گوشي اندرويد در هر نوع متعدد مي‌توانيد با مشاورين كيان تجارت تماس حاصل نماييد و درباره‌ي روش ي توصيه برنامه مشورت كردن درخواست فرماييد.


نكات اساسي در پباده سازي اپ تلفن همراه اندرويددر پباده سازي نرم‌افزار گوشي اندرويد مي مي بايست بعضا از نكات و پارامتر هاي كليدي در حيث گرفته گردد تا سبب به ساخت‌و‌ساز اپليكيشني توانمند گردد. اولي قدم در پباده سازي تعيين نوع نرم‌افزار ميباشد. مشتري مي مي بايست گونه هاي پباده سازي نرم افزار گوشي اندرويد را مطالعه نمايد و آن‌گاه از دست به گزينش بزند. قدم هاي بعدي به موسسه كيان تجارت مربوط ميگردد. مجموعه تخصصي كيان تجارت مي بايد نرم افزار نويسي نرم‌افزار را استارت نمايد ، براي آن پباده سازي اختصاصي به شخصي انجام دهد و كيفيت نرم افزار را نيز در لحاظ بگيرد تا اپليكيشن به خير تمامي گير گرديده و دربين همگان جا بيفتد. پيش از كليه اين اتفاقات ارزش پباده سازي برنامه تلفن همراه اندرويد را نيز مي ايستي با مجموعه فني كيان تجارت تحليل فرماييد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ مهر ۱۳۹۹ساعت: ۰۳:۱۸:۲۶ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)